Ludwika Szemioth-Bursa urodziła się w Meysztach na terenach północno- wschodniej części Polski na Litwie gdzie spędziła pierwsze lata życia. 

Ukończyła Wydział Rzeźby na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych gdzie później przez 35 lat prowadziła pracownie ceramiki.

Jej mężem był Andrzej Bursa ,poeta. 

Ceramika pociągała ją zawsze ze względu na jej możliwości rzeźbiarskie oraz kolorystyczne. 
Bierze udział w szeregu wystawach i konkursach zarówno w Polsce jak i za granicą.Wyróżnienia i nagrody. 

Tworzy wiele różnych prac w ceramice podejmując różne zagadnienia artystyczne, ale ulubionym tematem rzeźbiarki są zwierzęta. Na zwierzęta patrzy nie tylko jako na interesujący model rzeźbiarski ,ale po prostu je lubi i uważa,że należy je chronić przed okrucieństwem i zagładą. 

"Myślę,że to uczucie i ta świadomość pomaga mi w pracy rzeźbiarskiej,pomaga mi wyrazić ich piękno,siłę i harmonie i daje lepsze,głębsze spojrzenie na ich świat."  Cytat z jej katalogu.

 

Cały czas pracuje, a w roku 2013 zaprojektowała i wykonała statuetkę dla ekologicznej organizacji Nasza Ziemia, która jest przyznawana osobom działających na rzecz ochrony przyrody. Została ona przekazana w roku 2013 prezydentowi RP.

 

Ludwika Szemioth-Bursa zaprasza do fotogaleri swoich prac. Część z nich można zakupić. 

 

 

 

Fotogaleria: Strona startowa

Fotogaleria z dawnych lat